Hvor mennesker mødes i sang og musik

Historie

VVD er en paraplyorganisation for  foreninger i Danmark, som har tilladelse til at benytte navnet Visens Venner.  VVD har ca. 3300 medlemmer fordelt i 28 foreninger over hele landet. Lokalforeningerne rummer en kerne af medlemmer, som aktivt beskæftiger sig med visen – det være sig som sanger, digter, komponist eller akkompagnatør.  Foruden den udøvende kerne består foreningerne af et trofast og viseelskende publikum, som mødes til visearrangementer, hvor solist-optræden og fællessang veksler.

Visens Venner er en forening af viseglade mennesker. Den blev stiftet i 1984 med det formål at fremme interessen for og bevare og udvide kendskabet til nordiske og især danske viser. 

Visens Venner har sin rod i Sverige, hvor Evert Taube var en af initiativtagerne til, at foreningen blev stiftet i 1936. I Danmark blev den første forening stiftet i København i 1953 med Sigfred Pedersen som formand.  I dag er der ca. 70 foreninger Visens Venner i hele Norden, heraf 29 i Danmark.

Foreningen har en kerne af rutinerede medlemmer, som aktivt beskæftiger sig med visen som sangere, akkompagnatører, komponister eller digtere, og en Vennekreds, som kan lide at lytte til og synge med på viser.

VVF er den eneste tilbageværende forening på Fyn og blev etableret 28.02.1990 på Blækhuset i Faaborg af rektor Povl Marstal, læge Claus Møller og tandlæge Vibeke Beckett.